Evlilik Sırasında Kadınlara Verilen Mehir’in Hikmeti Nedir?
Fetva No: 320 Görüntülenme: 237

İslâm'ın kadına verdiği önemin ve ona gösterdiği hürmetin en güzel örneklerinden biri de mülk edinme hususunda ona hakkını vermesidir. Kadın, cahiliyet döneminde hakkı elinden alınmış, kolu-kanadı kırılmış bir vaziyetteydi. Hatta velisi kadının öz malını istediği gibi tasarruf eder, ona mülk edinme fırsatı vermez, kadının tasarrufu da mümkün olmazdı. İslam ise bu yükü ondan kaldırmış, ona Mehir ayırarak kocaya Mehir ödemeyi kadın için bir hak olarak koymuştur. Velisinin ve yakın akrabalarının, kadının rızası ve kendi isteği dışında mehrinden bir şey alma hakları yoktur. Allah'u Teâlâ Kuran'ı Kerim'de şöyle buyurmuştur;

Kadınlara mehirlerini cömertçe verin. Eğer onlar gönül hoşluğu ile size bir şey bağışlarlarsa onu afiyetle yiyin (Nisa 4).

Yani “Kadınlara mehirlerini karşılık beklemeden ayrılmış bir pay olarak verin. Eğer onlar mehre mâlik olduktan sonra, onu aldatmadan ve zorlamadan veya mehri almaktan hayâ etmesi gibi bir durum bulunmadan sizlere Mehirlerinden bir şey bağışlarlarsa onu gönül rahatlığı ile kederlenmeden alın, bunda bir günah yoktur." demektir.

Eğer kadın utanarak, korkarak veya aldatılarak, kocasına malından bir şey verirse, kocasının bunu alması helâl olmaz. Allah’u Teâlâ şöyle buyurmuştur:

Bir eşin yerine başka bir eşi almak isterseniz, birincisine bir yük altın vermiş olsanız bile ondan bir şey almayın. İftira ederek ve apaçık günaha girerek ona verdiğinizi geri alır mısınız? (Nisa 20-21)

Kadın için farz kılınan bu Mehir, yukardaki manayı tahakkuk ettirip, kadının gönlünü hoş tutar ve kocanın kendisine olan idareciliğine rıza gösterir.

Allah'u Teâlâ “Allah'ın kimini kimine üstün kılmasından ötürü ve erkeklerin mallarından sarf etmelerinden dolayı erkekler kadınlar üzerine hâkimdirler." (Nisa 34) buyurmuştur. Böylece kadınla koca arasındaki bağlar kuvvetlenmekte, sevgi ve muhabbet sebepleri artmaktadır (Seyyid Sâbık, Fıkhu's Sünne, Dar'u İbni Kesîr II, 255).

Tüm bu sebeplerden ötürü; Mehir; kocanın hanımıyla güzel geçineceğini taahhüd etmesinin bir ifadesidir. Ayrıca kadının ihtiyaç duyduğu evlilik masraflarını karşılamak için bir imkândır. İslâm kocanın üzerine mehiri farz kılmakla, kadının para kazanmak için şerefine uygun olmayan işlerde çalışmasını önlemek istemiştir (Mustafa El Hin, Mustafa El Buğa, Ali Eş-Şerbeci, El-Fıkhü'l-Menheci II, 71).


Paylaş