Talakın Vaki Olup Olmadığı veya Sayısıyla İlgili Şüpheye Düşen Kimsenin Durumu
Fetva No: 230 Görüntülenme: 385

Boşanma şüphe üzerine değil kesinlik üzerine bina edilir. Bir kimse geçmişte, eşini boşayıp boşamadığıyla ilgili şüpheye düşerse asıl olan talakın gerçekleşmemiş olmasıdır. Boşanmanın gerçekleşmesi için kesinlik şarttır. Yine bir kimse, eşini bir mi yoksa iki talakla mı boşadı diye şüphe ederse az olan talak esas alınır (İbnü'n-Nakib, Umdetüs-Sâlik s.308).


Paylaş