Fetva Yöntemi

Âlimler ve Medreseler Birliği yayınladığı fetvalarda şunları esas almaktadır;

 Yayınlanan fetvalarda ağırlıklı olarak Şafiî mezhebine yer verilmiş, Hanefî mezhebinin görüşleri de belirtilmiştir. Ancak ibadetle ilgili meselelerde mezhep vurgusu yapılmamışsa bu meselenin Şafiî fıkhından alındığı bilinmelidir.

 Kurul yetkilileri, umum-i belvâ kabilinden meselelerde dört mezheb başta olmak üzere muteber fakihlerin görüşleri arasında tercihte bulunmayı esas almaktadır.

 Fetva Kurulu, günümüz meseleleriyle alakalı iyi bir araştırma yapmadan veya bilir kişilerden malumat almadan yazılı paylaşımlarda bulunma hususunda acele etmemektedir.

 Kurul yetkilileri gerek yaşadığımız ülkede gerekse diğer İslam ülkelerinde bulunan âlimlerle irtibat halinde olup güncel meselelerle alakalı kendilerinin görüş ve önerilerinden istifade etmektedir.