Müslüman Olmayanlara Zekât Verilir mi?
Fetva No: 490 Görüntülenme: 23065

Fakihler kâfir kimseye zekât verilmesi hususunu müellef-i kulûb başlığı altında ele almıştır. Müslüman olması umulmayanlara zekâtın verilemeyeceği hususunda alimler arasında ittifak vardır. Ancak İslam’ı benimsemeleri umulan kişilere zekâtın verilmesiyle ilgili farklı görüşler bulunmaktadır. Şafiî mezhebine göre ayet-i kerimede geçen müellef-i kulûb ile Müslüman olmuş ancak İslam’a hâlâ ısınmamış, iman tam olarak kalplerine yerleşmemiş olanlar kastedilmiştir. Dolayısıyla her ne şekilde olursa olsun kafir birine zekâttan pay verilmez. Hanefî mezhebine göre ise ilk dönemde kâfir olan müellef-i kulûbe zekattan pay verilmiş ancak bu hüküm sonradan kaldırılmıştır (Karadâvî, Fıkhu’z-Zekât, s.503).


Paylaş