Sinir Halindeki Boşanma Geçerli Sayılır mı?
Fetva No: 86 Görüntülenme: 575

Sinir halindeki boşanmayla ilgili üç durum vardır:

• Adam çok sinirlidir, ne dediğini bilmiyordur. Âlimlerinin ittifakıyla bu kimsenin durumu mecnun veya aklı yerinde olmayan kimse gibidir; talakı ve diğer tasarrufatları geçerli sayılmaz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) “Zorlama altında ne boşama olabilir, ne de (köle) âzad etmek" (Ebu Dâvud, Talâk 8, No: 2193; Ahmed Bin Hanbel, el-Müsned XXXXIII, 378 No: 26360) diye buyurmuştur. Fakihler, sinirliyken aklı yerinde olmayan kimsenin kendi iradesiyle hareket etmediği için hadiste geçen "zorlama altında olan" kişiyle aynı kategoride olduğunu belirtir. 

• Sinir halindedir ama ne dediğini biliyordur. Bu kimsenin talakı geçerlidir, eşi kendisinden boşanmış olur.

• Sinir halindedir, ne dediğini biliyordur. Fakat sinir hali geçtikten sonra pişman olmuştur ve yaptığının yanlış olduğu kanaatine varmıştır. Aralarında dört büyük mezhebin de bulunduğu âlimlerin çoğuna göre bu kimsenin talakı geçerlidir. İbn Teymiyye ve öğrencisi İbn Kayyim ise bu durumda olan kimsenin eşinden boşanmayacağı görüşünü benimser (İbn Kayyim, İğasetü'l-Lehfân fî Hükmi Talâki'l-Ğadbân 47-48).

İbn Teymiyye ve talebesi İbn Kayyim'in bu konudaki görüşleri birçok asri âlim tarafından benimsenmiştir. Hatta aile hukuku islami olan bazı Arap devletlerinin yazılı hukuk metinleri de bu fetva üzerinde bina edilmiştir. Abdülkerim Zeydan, Seyyid Sabık, Şeyh Cadd El-Hakk, bazı Ezher Şeyhleri gibi asri alimler de İbn Teymiyye'nin bu görüşünü savunanlar arasındadır. Aynı şekilde Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Arap Kanunları Tasarısı, Mısır ve Suriye Ortak Kanunu ve Körfez ülkelerine ait aile hukuku da bu hükme yer vermiştir (İslami Araştırmalar Merkezi Dergisi Sayı 37 Yıl 2012/Kahire).


Paylaş