Kar ile Abdest Alınır mı?
Fetva No: 491 Görüntülenme: 25547

Erimiş kar ile abdest almanın caiz olduğu hususunda fakihler arasında ihtilaf yoktur. Ancak erimemiş kar ile abdest almakla ilgili farklı görüşler bulunmaktadır. Çoğunluğu, abdestin geçerli olması için suyun azadan damlaması gerektiği şartı yerine gelmeyeceğinden kar ile abdest almayı caiz görmez. Ancak azaların sıcaklığı nedeniyle yıkanması gereken yerlerin tamamı ıslanır ve eriyen su -çok az dahi olsa- azadan damlarsa abdest geçerli olur (Suheyb Abdulcabbar, el-Camiu’s-Sahîh li’s-Süneni ve’l-Mesânîd, XXIII, 96). 


Paylaş