Kar ile Abdest Alınır mı?
Fetva No: 491 Görüntülenme: 21711

Erimiş kar suyu ile abdest almanın caiz olduğu konusunda fakihler arasında ihtilaf yoktur. Ancak erimemiş kar ile abdest almakla ilgili fakihler arasında farklı görüşler bulunmaktadır. Çoğunluğu, abdestin geçerli olması için çok az dahi olsa suyun azadan damlaması, şartı yerine gelmeyeceğinden kar ile abdest almayı caiz görmez (Suheyb Abdulcabbar, el-Camiu’s-Sahîh li’s-Süneni ve’l-Mesânîd, XXIII, 96).


Paylaş