Yeminle Boşanma Gerçekleşir mi?
Fetva No: 46 Görüntülenme: 553

Eşinden boşanacağına dair yemin eden kimsenin talâkı geçerli sayılır. Kişi, “şayet bunu yaparsan Allah'a yemin olsun ki benden boş ol" derse ve eşi de söylenen şeyi yaparsa kadın kendisinden boşanmış olur. Fakat böyle bir durumda tamamen boşanma gerçekleşmiş olmaz. Çünkü boşanma üç talâk ile vâki olur. Eğer adam üç talâk üzere değil de tek talâk üzere yemin etmişse ya da sayı belirtmeksizin genel söylemişse bir talâk gerçekleşmiş olur. Bu durumda bu kişinin geriye iki talâkı kalmış olur. Fakihlerin geneli bu görüştedir. Aralarında İbn Teymiyye'nin de bulunduğu kimi âlimler, talâk üzerine yapılan yemin ile boşanmanın gerçekleşmeyeceği ve diğer yeminlerde olduğu gibi kefaret verilerek bu sorumluluktan beri olunacağı görüşünü benimsemiştir (İbn Teymiyye, el-Fetâvâ’l-Kubrâ III, 234).


Paylaş