Canlı Hayvandan Kopan/Kesilen Parça Leş midir?
Fetva No: 494 Görüntülenme: 46206

Balık hariç eti yenen hayvanlar, ancak şer’î usullere göre boğazlandığı takdirde helal olur. Gerek av esnasında vurularak yaralanan gerekse eti yenen diğer hayvanlardan kopan parçalar leş hükmündedir (el-Mevsûatü’l-Fıkhiyyetü'l-Kuveytiyye XXVIII, 130). Ebu Saîd el-Hudrî’den rivayet edildiğine göre Resulullah (aleyhissalatu vesselam) Medine’ye geldiğinde kimi insanların develerin hörgüçlerini ve koyunların kuyruklarını canlı iken keserek yediklerini gördü. Bunun üzerine Hz. Peygamber “Hayvan diri iken ondan her ne kesilmiş ise, murdar hükmündedir, yenilmez.” diyerek bunu yasakladı (Tirmizi, Sayd, 4, No: 1480). Yine Ebu Vâkıd el-Leysî’den (radıyallahu anh) rivâyet edildiğine göre Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurmuştur: Canlıyken bir hayvandan kesilen her parça ölü hükmündedir (Ebû Dâvûd, Sayd 3, No: 2858).

 

 


Paylaş