Molla Enver KILIÇARSLAN

Molla Enver KILIÇARSLAN 1957 yılında Diyarbakır’ın Silvan ilçesine bağlı Zınzın (Üçbasamak) köyünde doğdu. İmam/hatip olan babasının adı Molla Ramazan, annesinin adı ise Nuriban’dır. Hocamız ilk Kuran eğitimini; bölgemizde okutulan kıymetli eserlerden akide&ahlak kitabı Nehcü’l Enâm ve Kürtçe-Arapça sözlük Nûbihar derslerini annesinin yanında aldı. 

Molla Enver henüz küçük yaştayken islami ilimlere olan merakından dolayı ailesi tarafından medreselere yönlendirilir. O dönemde medreseler yasaklı olduğu için köylerde imamlık yapan seydalar daha çok kendi imkânlarıyla talebelere eğitim veriyordu. Hocamız da ilk medrese eğitimini Silvan ve Bismil’e bağlı çeşitli köylerde aldı. Bu medreselerde belli bir seviyeye ulaştıktan sonra, geriye kalan sıra kitaplarını ise bölgemizin tanınmış âlimlerinden Molla Muhammed Şerif Yalçın’ın yanında okudu. Kendisi, Seyda’nın mücâzıdır.

Çok zor şartlarda medrese eğitimini tamamlayan Molla Enver, Diyarbakır ve Batman muhitinin önemli Seydalarından Molla Aliye Zîla (Yaz) ile tanışması kendisi için yeni bir sürecin başlamasına vesile oldu. Zira Molla Aliye Zîla Risale-i Nur’a olan ilgisi ve vukufiyeti nedeniyle bölgede yürütülen ilhâdî faaliyetlere karşı mücadele eden önemli isimlerden biriydi. Molla Enver de Seyda’nın bu yönünden etkilenip davet ve fikirle ilgili kitapları O’nun yanında okudu. Bu süreç daha sonra Molla Enver’in bölgede yürütülen islami çalışmalar içerisinde yoğun bir şekilde yer almasına vesile oldu.

Medrese eğitimi aldığı esnada islami ilimler içerisinde özellikle fıkha ilgi duyan Molla Enver, sonraki ilmi çalışmalarının büyük çoğunluğunu bu ilim üzerine yoğunlaştırdı. Zamanın kıt imkânlarıyla kasetler üzerinden soru cevap şeklinde sesli çalışmalar yaparak önemli olan meselelerle ilgili halkı aydınlatma hususunda yoğun bir gayret içerisine girdi.

Hocamız Molla Enver, islamî ve ilmî çalışma yapmanın zor olduğu 2000’li yıllara kadar, çok zor şartlar altında da olsa talebe yetiştirmeyi ihmal etmedi. Belli seviyeye ulaşan talebelerini, daha iyi eğitim almaları için Mısır ve Suriye başta olmak üzere çeşitli islam ülkelerine gönderdi. Aynı dönemde, birçok Müslüman gibi kendisi de 28 Şubat sürecinin yaşattığı mağduriyetlerle karşı karşıya kaldı ve yıllarca cezaevi hayatı yaşadı. Ancak Allah'ın izniyle bu süreçten de ilmi olarak en güzel şekilde istifade etmeyi fırsat bildi. 

Molla Enver öncülüğünde daha önce farklı şekillerde sürdürülen ilmî çalışmaların daha intizamlı ve sistematik bir şekilde yürütülmesi için 2013 yılında birçok islam ülkesinden âlimlerin iştirakiyle Diyarbakır’da Âlimler ve Medreseler Birliği (İttihadu’l Ulema) kuruldu. Kendisinin başkanlık ettiği bu kuruluş, çok kısa bir sürede Türkiye’nin birçok ilinde erkek ve bayan talebelerin arapça ve islami eğitim almasını sağladı. Hocamız bayanların islami eğitimine ayrı bir önem vermekteydi. Kendisinin yoğun çabası neticesinde, ilk başta yaşadığı muhitte açılan gerek gündüzlü gerekse yatılı arapça ve hafızlık kurslarında eğitimlerini tamamlayan bayan talebeler sonrasında kendi memleketlerine giderek bu işin öncülüğünü yaptılar.

İttihadu’l Ulema’nın kuruluşundan kısa bir süre sonra, hocamız öncülüğünde yazılı fetva çalışmasına başlandı. Bununla birlikte yıllardır Rehber TV aracılığıyla yayınlanan Fıkhu&Jiyan (Fıkıh ve Hayat) programı haftalık olarak hâlâ sürmektedir.

Anadili Kürtçenin yanı sıra Arapça, Türkçe ve Farsçayı da iyi konuşan Molla Enver KILIÇARSLAN Diyarbakır ve Batman’da talebe yetiştirmeye ve ilmi çalışmalarla iştigal etmeye devam ediyor. Hocamız evli ve üç çocuk babasıdır.