Yazıyla Boşanma Gerçekleşir mi?
Fetva No: 25 Görüntülenme: 917

Dilsiz olanlar yazıyla veya işaretlerle eşlerini boşarlar. Konuşmaya güç yetirenler "boşanma/talak" kelimesini kullandıklarında bununla neyi kastettikleri kendilerine sorulur; boşanmayı murad etmişlerse eşlerinden ayrılmış olurlar. Zira yazıyla boşanma, talakın kinayeli kısmındandır; neticesi, kişinin niyetine göre şekillenir (Abdulhamîd, el-Ahvâlu’ş-Şahsiyye, s. 257).


Paylaş