Kadının Gayrimeşru Bir Davranışta Bulunması Mehir Hakkını Düşürür mü?
Fetva No: 440 Görüntülenme: 356

Kadının gayri meşru bir davranışta bulunması mehir hakkını düşürmez. Rivayet edildiğine göre karısına zina isnadında bulunan bir adam mülâaneden sonra Peygamber’e (aleyhissalâtu vesselâm) gelip “kadına (mehir olarak verdiğim) malım ne olacak?” diye sordu. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) “…sana mal yok… bu mal (mehir) eşinle cinsel ilişkiyi kendine helal kılmanın karşılığıdır…” (Müslim, Liân, 5, no: 1493) diye cevap verdi. İmam Nevevî “kadın kocasını doğrulayıp zina yaptığını itiraf etse bile mehir hakkı düşmez” der (Nevevî, Şerhu Müslim X, 140).

Mehrin kadına eksiksiz bir şekilde verilmesi gereken iki durum vardır: Birincisi zifaftan sonra, ikincisi ise zifaftan önce kadının veya kocanın ölmesi. Eşlerden birinin vefat etmesi durumunda mehrin eksiksiz bir şekilde kadına veya -vefat eden kendisiyse- varislerine verilmesiyle ilgili sahabenin icmâı bulunmaktadır (Şirbînî, Muğni'l-Muhtâc IV, 290).


Paylaş