Zifaftan Önce Eşlerden Birinin Vefat Etmesi Durumunda Kadına Mehir Verilir mi?
Fetva No: 453 Görüntülenme: 362

Mehrin eksiksiz bir şekilde kadının hakkı olduğu iki durum vardır: Birincisi zifaftan sonra, ikincisi ise zifaftan önce kadının veya kocanın ölmesi. Eşlerden birinin vefat etmesi durumunda mehrin eksiksiz bir şekilde kadına veya -vefat eden kendisiyse- varislerine verilmesiyle ilgili sahabenin icmâı bulunmaktadır (Şirbînî, Muğni'l-Muhtâc IV, 290).

Zifaftan önce kocanın vefat etmesi durumunda kadına mehirle birlikte ayrıca kocanın bıraktığı malın dötte biri (1/4) miras olarak verilir. Vefat eden kendisiyse mehir ve diğer mallarının yarısı miras olarak kocaya intikal eder (Nevevî, Ravdatü't-Tâlibîn ve Ümdetü'l-Müftîn V, 141-142). Asr-ı saadette meydana gelen benzer bir meseleye Allah resulü (aleyhissalatu vesselam) bu şekilde hüküm vermiştir (Ebu Dâvud, Nikâh 31, No: 2114; Tirmizî, Rada' 42, No: 1145).


Paylaş