Eşlerden Birinin Dinden Çıkmasıyla Nikah Bozulur mu?
Fetva No: 300 Görüntülenme: 604

Eşlerden birinin veya her ikisinin dinden çıkması durumunda bakılır; eğer kadının iddet beklemesi gereken süre içerisinde tekrardan dine dönerlerse nikâh devam eder. İddet bittiği halde, dinden çıkan kadın veya erkek ya da her ikisi tekrardan Müslüman olmazsa boşanma tamamıyla gerçekleşir. Bununla ilgili mezhep imamlarından aksini iddia eden başka bir görüş mevcut değildir (Zuhâyli, el-Fıkhu'l-İslamî, VIII, 164).


Paylaş