Sarhoşun Talakı Geçerli midir?
Fetva No: 257 Görüntülenme: 1011

Ebu Hanife, İmam Malik ve Ahmed Bin Hanbel ile İmam Şafi'ye nispet edilen bir görüşe göre sarhoş olan kimsenin talakı, kendisine ceza olsun diye geçerlidir. Ahmed Bin Hanbel ve İmam Şafi'nin diğer görüşüne göre ise sarhoşun aklı yerinde olmadığı için diğer davranışları gibi talakı da geçersiz sayılır. 

Muâsır âlimlerden merhum Vehbe Zuhaylî mezhep imamlarının farklı görüşlerini de aktardıktan sonra ihtiyaç halinde talakı geçersiz sayanların görüşünün alınabileceğini söyler. Kendisine ceza olsun diye talakı geçerli sayanlarla ilgili ise Şeyh Zuhaylî, "şeriat zaten içki içene ceza veriyor. Bu cezayı aşıp farklı bir ceza vermeye gerek yoktur." diyerek aynı anda iki cezayı vermenin uygun olmadığını aktarır (Zuhâyli, Kadâyâ Muâsıra s.184).


Paylaş