Namazda Zamm-ı Sûre Okumak Farz mıdır?
Fetva No: 544 Görüntülenme: 223

Fâkihlerin çoğunluğuna göre -ister münferid olsun ister imam olsun- her namazın ilk iki rekâtinde Fâtiha suresinden sonra zamm-ı sûre okumak sünnettir, terki namazı geçersiz kılmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 390, Nevevî, Ravdatü’t-Tâlibîn, I, 525). Bu sureler Duha, Kâfirûn, Felâk vb.leri olabileceği gibi Kur’an’dan birkaç ayet de olabilir. Ancak kısa surelerin tamamını okumak, uzun surelerden birkaç ayet okumaktan daha iyidir. Zira Kur’an-ı Kerîm’in manasını bilmeyen kimse sûrelerin ortasından okuduğu taktirde ayetlerin birbirleriyle olan bağlantısına dikkat edemez. Kılınan namazın farz veya sünnet olması arasında bir fark yoktur. Hanefi mezhebine göre ise farz namazların ilk iki rekâtında zamm-ı sûre okumak vacip olduğu için terk edilmesi durumunda sehiv secdesi gerekir (Mevsiliî, el-İhtiyâr, I, 147).

Paylaş