İmam Unutarak Namazı Abdestsiz Kıldırırsa Ne Yapar?
Fetva No: 48 Görüntülenme: 642

Hanefî mezhebine göre namaz kıldırdıktan sonra imamın abdestsiz veya cünüp olduğu ortaya çıkarsa hem kendisinin hem de cemaatin namazı geçersiz olur; tekrardan namazlarını iade etmeleri gerekir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan imam, gücü nispetince cemaate haber verir, haber veremediklerinden ise sorumlu olmaz. Şafiî ve Hanbelî mezhebine göre ise imamın namazı geçersiz, cemaatinki geçerlidir (Zuhâyli, el-Fıkhu'l-İslâmî ve Edilletuhu II, 184).

Bu konuda Şafiî ve Hanbelî mezhebinin görüşü daha isabetli ve güçlük çıkmaması bakımından daha uygundur. Çünkü böyle bir durumla karşı karşıya kalan cami imamlarının bunu cemaate izah etmesi zordur.

 


Paylaş