Uzun Süre Ayrılık Boşanma Sayılır mı?
Fetva No: 496 Görüntülenme: 192

Eşlerin, anlaşmazlık vb. sebeplerden dolayı uzun süre birbirlerinden ayrı kalması boşanma sayılmaz. Boşanmanın gerçekleşmesi için kocanın boşanmaya delalet eden cümlelerden birini kullanması gerekir.

Kendisine haksızlık yapılmadığı sürece kadın, dini çerçevede kocasına itaat etmekle sorumludur. Kocanın rızası olmaksızın ayrı bir yerde ikamet etmesi veya gecelemesi caiz değildir. Bu tür davranışlar kadının nafaka hakkını düşürür. Olur da kocası, kendisine zulmedip şer’î sorumluluklarını yerine getirmiyorsa kadın mahkeme aracılığıyla boşanma talebinde bulunabilir.

Yukarıda zikredilen durumdan ayrı olarak fıkıh kitaplarında, mefkûd yani kendisinden haber alınamayan kayıp kocanın durumu uzun uzadıya tartışılmış ve nikah akdinin feshine gerekçe sayılan 'kayıp süresiyle' ilgili farklı görüşler belirtilmiştir. Fakihlerin tamamının veya büyük çoğunluğunun mutabık kaldığı bir süre olmamakla birlikte, kadının nafaka vb. ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak devletin ilgili organlarınca nihai bir hüküm vermek daha isabetli olacaktır.


Paylaş