Telefon Aracılığıyla Boşanma Gerçekleşir mi?
Fetva No: 424 Görüntülenme: 921

Boşanma yüz yüze gerçekleşebileceği gibi sesli, görsel ve yazılı iletişim araçları üzerinden de gerçekleşir. Yalnız fakihlerin büyük çoğunluğu, boşanmanın yazı (mektup, dijital mesaj) aracılığıyla vuku bulması için erkeğin bununla boşanmayı kastetmesi gerektiğini şart koşarlar. Zira koca, yazıyla başka bir şeyi de murad etmiş olabilir. Kaldı ki bu hususun koca tarafından teyit edilmesi, başkası tarafından tertip edilmiş bir oyun olup olmadığını ortaya çıkaracaktır. 


Paylaş