Zifaf Gecesi Eşinin Bakire Olmadığını Anladı, Ne Yapması Gerekiyor?
Fetva No: 405 Görüntülenme: 444

Bekâret, bazen düşme bazen aşırı adet sancısı ve Allah muhafaza bazen zinadan veya kadının kendisiyle oynaşmasından dolayı bozulabiliyor. Bayanlarda kızlık zarı (himen), bazen de doğuştan olmayabiliyor. Zina dışındaki durumlardan dolayı bekâreti bozulan kadın, bu durumu uygun bir dille sonradan eşine izah eder. Erkek inanmazsa kıza yemin ettirilir ve ettiği yemin doğrulanır.

Fıkıh kitaplarında görüşme esnasında erkeğin, evleneceği kızın bakire olup olmadığını sormasının mekruh olduğu geçmektedir. Zira bu durum; çeşitli sebeplerden dolayı bekâretini yitiren kızların mağdur olmasına sebebiyet verebilir.

Erkek, görüşme sırasında kızın bakire olmasını şart koşar da zifaf gecesi, yaptığı zina nedeniyle kadının bakire olmadığı anlaşılırsa nikâhı feshedebilir. Eğer böyle bir şart söz konusu değilse feshetme değil de talakla eşini boşayabilir. Bu durum cinsi münasebetten önce, kızın itirafıyla gerçekleşmişse mehir geri iade edilir. Yok, eğer birleşmeyle anlaşılmışsa bakılır; eğer kız, erkeği kandırmışsa mehir geri verilir. Kız değil de, kızın ailesi erkeği kandırmışsa mehir kıza verilir. Erkek ise kendisini kandıranlardan mehri talep eder (İbn Kayyim El Cevzî, Zâdu'l Meâd Fî Hedyi Hayri'l İbâd, V, 167-168). Cinsi münasebet gerçekleştikten sonra kadın -yukarıda zikredilen gayri meşru fiilleri işleyen biri olsa dahi- mehri hak eder.


Paylaş