“Sen Bana Haramsın” Cümlesi Talak Sayılır mı?
Fetva No: 379 Görüntülenme: 893

Bir kimse eşine “sen bana haramsın” derse ve bununla boşanmayı kastederse eşi kendisinden boşanmış olur. Bu cümleyle zıharı kastetmişse niyet ettiği şey gerçekleşir. Zıhar; kocanın, karısını annesine veya dinen nikâhı düşmeyecek yakınlarına benzetmesi anlamına gelir. Zıhar yapan kişi, Kur’an-ı Kerim’de geçtiği şekliyle kefaretleri yerine getirmeden eşine yaklaşamaz.

Genel olarak erkekler bu şekildeki cümleleri sarf ettiklerinde ya boşanmayı ya da eşlerine artık yaklaşmamayı kasteder. Şafiî mezhebine göre boşanma kastedildiğinde bir talak vaki olur. Hanefî mezhebine göre ise; bu şekilde kullanılan cümlelerle üç talak kastedilmemişse bâin talak meydana gelir. Bâin talak; tarafların tekrar bir araya gelebilmesi için kadının başka bir erkekle evlenme şartı olmaksızın yeni bir nikâh akdiyle kocasına dönmesidir. Üç talak kastedildiğinde ise her üç boşanma da meydana gelir.

Koca bu tür lafızları kullandığında kastı, eşini korkutmak veya ona artık yaklaşmamaksa bu durumda yemin kefareti vermesi gerekir. Olur da bunlardan hiç birini kastetmezse Hanefî ve Şafiî mezhebinin râcih görüşüne göre yine yemin kefareti vermesi gerekir (Nevevî, Şerhu Müslim IV, 73-74).


Paylaş