Maç Turnuvalarında Kaybeden Tarafın Ödediği Para Kumar mıdır?
Fetva No: 63 Görüntülenme: 1058

Allah Teâlâ kumarın haramlılığıyla ilgili şöyle buyurmaktadır: Ey iman edenler! İçki, kumar, tapmaya mahsus dikili taşlar, fal okları ancak şeytanın amelinden birer murdardır Onun için bunlardan kaçının ki, murada eresiniz (Maide 90). Maç turnuvalarında kaybeden tarafın kazanan tarafa verdiği para veya bir başka karşılık kumardır. Şu farkla ki kazananı bir kişi değil, bir gruptur. Bir oyunun kumar olup olmadığını belirten temel ölçü şudur: Elde edilmesi kesin değil de ihtimale veya şansa bağlanan ve karşılığında ödeme yapılan her türlü muamele kumardır.

İbn Kudâme şöyle der: İki grup müsabakada bulunur da ortaya koydukları para kazanana verilirse caiz olmaz. Zira her iki taraftan biri ya kazanandır ya da kaybeden. İster bunların ortaya koyduğu para eşit olsun ister biri fazla diğeri az olsun fark etmez. Fakat söz konusu müsabakaların mükâfatı oyuncular değil de bir başkası tarafından verilirse kumar olmaz. Hanefî ve Şafiî mezhebine göre bu üçüncü tarafın kim olduğu önemli değilken, Malikî mezhebine göre hediye ülkeyi yöneten devlet başkanı tarafından verilirse caizdir, onun dışındakilerin vermesi caiz olmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî XIII, 413).


Paylaş