Azalarında Dövme Olan Kişinin Namazı Geçerli midir?
Fetva No: 44 Görüntülenme: 4318

Dövmenin haram olması Ebu Hureyre'nin (radiyallahu anh) Efendimizden (aleyhissalâtu vesselâm) rivayet ettiği şu hadisle sabittir: Vücuduna dövme yapana da yaptırana Allah lânet etsin! (Buhârî, Libâs 86, No: 5944; Müslim, Libâs 119, No: 2124; Nesâî, Zînet 25, No: 5102) 

Dövmenin haram kılınmasının nedeniyle ilgili İslam alimleri farklı görüşler ortaya koymuştur. İbn Mes'ûd'un (radiyallahu anh) belirttiği ve birçok âlimin de benimsediği görüşe göre; dövme Allah Teâlâ'nın yarattığı şekli bozma mahiyetinde bir davranış olduğu için haram kılınmıştır (Kurtûbî, el-Cami' li Ahkâmi'l-Kur'ân V-VI, 252). Allah Teâlâ, insan derisini belli bir düzen ve şekil üzere yarattığı için bunu dövme gibi kalıcı boyalarla farklı bir şekle koymak, bizlere emanet olarak verilen bedenimize en büyük haksızlıktır. Ayrıca sonradan ortaya çıktığı gibi dövmenin abdest veya gusül alırken suyun deriye temas etmesine mâni olması, haram kılınmasıyla ilgili aranması gereken en önemli gerekçelerden biri olarak da göz önünde bulundurulmalıdır. 

Dövme yapan kimse derhal bunu izale etmeli ve Allah Teâlâ'ya tövbe etmelidir. Eğer izalesi mümkün değilse veya azanın telefine ya da zarar görmesine sebebiyet verecekse olduğu gibi bırakır ve o şekilde abdest alıp namazlarını eda eder. İhlas ve samimiyetle tövbe ederse -İnşallah- namazları sahihtir.


Paylaş