Kişinin Vücudundaki Kılları Aldırması Caiz midir?
Fetva No: 28 Görüntülenme: 6088

İnsan bedeninde bulunan kıllar şer’î açıdan üç şekilde ele alınır;

Birincisi; İslam'ın alınmasını tavsiye ettiği ve fıtrattan saydığı kıllardır; etek altı ile koltuk altını tıraş etmek ve bıyıkları kısaltmak bu kısımdandır. Ebu Hureyre (radiyallahu anh) Peygamber'den (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle aktarır: Beş şey fıtrattandır; sünnet olmak, etek tıraşı olmak, tırnakları kesmek, koltuk altı kıllarını gidermek ve bıyıkları kısaltmak (Müslim, Tahâret 49, No: 257).  

İkincisi; İslam'ın aldırılmasını haram kıldığı kıllardır ki bunlar kaşları yolmak ve alimlerinin çoğuna göre -bir mazeret yoksa- sakalları kesmektir. Câbir bin Abdullah (radiyallahu anh) der ki: Ben Rasûlullah'dan (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle işittim: Allah Teâlâ, dişleri inceltip dikkat çekecek hale getirenlere, kaşları yolup incelterek dikkat çekmeye çalışanlara ve dövme yaptırarak yaradılışı değiştirenlere lanet etti (Buhârî, Libâs 87, No: 5948).  

Üçüncüsü ise; İslam'ın hakkında hüküm belirtmediği, helal veya haram olduğuna dair nassın bulunmadığı kıllardır; bunlar da yukarıda zikredilen yerlerin dışında kalanlardır. Fıkhî bir kaideye göre; bir konu hakkında hüküm mevcut değilse onun mubah olduğuna hükmedilir. Bu bakımdan sosyal bazı nedenlerden dolayı kişi vücudundaki kılları aldırabilir. Yalnız bu husus, kıllarını aldıran kişinin bayanlara benzemesine ve mahrem yerlerini başkalarına göstermesine yol açmamalıdır. Abdullah bin Abbas (radiyallahu anh) der ki: Rasûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) erkeklerden kadınlara benzeyenlere ve kadınlardan erkeklere benzeyenlere lanet etti (Buhârî, Libâs 61, No: 5885).


Paylaş