Sehiv Secdesi Yapmadan Selam Veren Kimse Tekrardan Namaza Dönebilir mi?
Fetva No: 557 Görüntülenme: 133

Şafiî mezhebine göre sehiv secdesi sünnet olduğu için terki namazı geçersiz kılmaz. Hanefî mezhebine göre ise sehiv secdesi terk edilirse namazın yeniden kılınması vaciptir (Nevevî, el-Mecmu’, V, 157). Sehiv secdesini yapmadan selam veren kişiye bakılır; selamdan sonra uzun bir vakit geçmişse namaza dönüp secde yapmaz. Ancak fazla vakit geçmemişse sünneti yerine getirmek için namaza dönüp secde yapabilir. Nitekim Efendimiz (aleyhissalâtu vesselâm) bir rekâtını eksik kıldığı bir namazda bazı sahabilerin kendisini uyarması neticesinde, namazdan ayrılmış olmasına rağmen tekrardan dönüp kalan kısmı tamamladıktan sonra sehiv secdesi yapmıştır (Buhâri, Salât, 88 No: 482; Müslim, Mesâcid, 97 No: 573). Bu durumda, namaza dönen kimse sehiv secdesinden sonra farz olan ilk selamı tekrardan vermelidir, aksi takdirde namazı geçersiz olur (Nevevî, el-Mecmu’, V, 158).

Paylaş