Vakit Dışında İşitilen Ezan İçin Dua Okumak Sünnet midir?
Fetva No: 516 Görüntülenme: 64

Peygamber (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurmuştur: kim ezanı işittiğinde ardından “Ey bu tam davetin ve kılınmak üzere olan bu namazın Rabbi olan Allah’ım! Muhammed’e vesileyi, fazileti ihsan et. Kendisine va’d ettiğin Makam-ı Mahmûd’u verip oraya ulaştır” derse kıyamet gününde benim şefaatim ona vâcib olur (Buhârî, Ezân, 8, No: 614). Yukarıdaki duayı okumak vakit içinde ezanı ilk defa işiten kimse için sünnet-i müekkededir, terki ise mekruhtur. İkinci defa duyan kimse sünneti ilkinde yerine getirdiğinden tekrar etmesine gerek yoktur. Ancak ikinci defa okuması durumunda yine ecir kazanır (Nevevî, el-Mecmu‘, III, 119). Namaz için okunan ezan haricinde ta’lim amacıyla veya televizyonda işitilen ezanlar için de durum aynıdır; okumayan kimse mekruh bir davranışta bulunmuş olmamakla birlikte ezan duasını okuduğu takdirde inşâAllah ecrini alacaktır.

Paylaş