Mescitte İmam ve Cemaat Arasındaki uzun Mesafe Namazı Geçersiz Kılar mı?
Fetva No: 515 Görüntülenme: 101

Peygamberimiz (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurmuştur: Namazda saflarınızı düzeltin. Çünkü safların düzenli olması namazın güzelliğindendir (Müslim, Salât, 435, No: 977). Dört mezhebe mensup fakihler, namazda saf düzeninin sünnet olduğu görüşündedir. Buna göre mescitte kılınan namazlarda imam ve cemaat arasında irtibat kopmadıkça -imamın hareketlerini görme ve sesini duymama gibi- mesafenin fazla olması namazı geçersiz kılmaz. Zahirî İbn Hazm ise namazda saf düzeninin vacip olduğu görüşündedir. Ona göre safların arasında mesafenin olması veya saflardaki dağınıklık namazı geçersiz kılar (Irâkî, Tarhu’t-Tesrîb, II, 325). Sahih olan görüş cumhurun görüşü olsa da namazda saf düzeninin sünnet olması bu düzene dikkat edilmeyeceği anlamına gelmez. Zikredilen hadiste ifade edildiği üzere safların düzenli olması namazın kemali ve güzelliğinin gereğidir.

Paylaş