Âdetli Kadının Camileri Ziyaret Etmesi Caiz midir? 
Fetva No: 513 Görüntülenme: 150

Cünüp, hayız ve lohusa olanların mescide girmeleri haramdır. Bunun delili Kur’an-ı Kerim’de geçen “Ey iman edenler, sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken de -geçme hali müstesna- gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın (Nisâ 43)” ayeti ile Peygamber efendimizin (aleyhissalatu vesselam) “Hayırlı ve cünüp için mescide (girmelerini) helal kılmıyorum (Ebû Dâvûd, Tahâret, 93, No: 232)” hadisidir. Herhangi bir mazeret olmaksızın bu kimselerin mescitte beklemelerinin haram olduğu hususunda neredeyse görüş birliği vardır. Ancak ayet-i kerimede belirtildiği üzere bir kapısından girip diğerinden çıkmak üzere ihtiyaç durumunda mescidin içerisinden geçilebilir. Aynı şekilde, mescidin bizzat içerisine girilmediği sürece avlusunda bulunmak veya ziyaret etmek de caizdir. Zira bazı durumlarda, mescidin müştemilatından sayılan bu bölümden imama tabi olmak caiz olsa da itikafın geçerli olmaması ve alışverişin yasaklanmaması gibi ibadî ve sosyal konularda bu kısmın mescitten sayılmaması cünüp ve âdetli olanların bu kısımda bulunmasını caiz kılmaktadır (Nevevî, el-Mecmu’ VIII, 30).

Paylaş