Baldızlar Mahrem Sayılır mı?
Fetva No: 34 Görüntülenme: 7573

Kişinin baldızlarıyla baş başa kalması veya selamlaşma sırasında musafaha etmesi caiz değildir. Baldızlarla mahremiyet geçicidir, kalıcı değildir. Geçici mahremiyetle ilgili hükümler yabancı bir kadınla olan mahremiyet sınırları ve ölçüleriyle aynıdır. Nasıl ki yabancı bir kadınla fitneye sebebiyet verecek şekilde konuşmak caiz değilse aynı şekilde damadın, baldızlarıyla; baldızların da enişteleriyle fitneye mahal verecek diyaloglara girmesi; musafaha etmesi ve baş başa kalması caiz değildir. Söz konusu durum gelinin kayınbiraderleriyle olan münasebeti için de geçerlidir. Sahabelerden Ukbe Bin Amir (radıyallahu anh) şöyle der:

Peygamber (aleyhissalâtu vesselam) "Kadınların bulunduğu yere girmekten sakının" diye buyurunca, Ensardan bir zat, "Ya Resûlullah, kayınlar (erkeğin akrabaları) hakkında ne buyurursunuz?" diye sordu. Bunun üzerine Peygamber (aleyhissalâtu vesselam) "Kayın ölümdür." der (Müslim, Selâm 20, No: 2172). İmam Nevevî bu hadisin şerhinde şöyle der:

Bu hadiste kadının, kocasının erkek akrabalarından daha fazla sakınması gerektiği manası çıkıyor. Zira bunlarda şerre düşme beklentisi vardır, fitne daha büyüktür. Çünkü birbirleriyle görüşme ve baş başa kalma imkânları vardır. Hâlbuki yabancı olsa böyle bir imkân söz konusu olmazdı (Nevevî, Şerhu Müslim V, 172).

Kimi insanlar Kur'an'dan delil getirdiklerini öne sürerek baldızın mahrem olduğunu ve onunla ilgili mahremiyet hükümlerinin tıpkı kendi öz teyze ve halalarıyla aynı olduğu gibi yanlış bir anlayış içerisindedirler. Bu doğru değildir. Teyze ve halalar ebedi olarak mahremdirler. Baldızların mahremiyeti ise geçicidir. Bu konudaki ölçü şöyledir;

Bir kimse evlilik nedeniyle kendisine mahrem olan kimselerle eşi öldükten sonra veya boşandığında evlenebiliyorsa bu kimseler geçici mahrem sayılır. Geçici mahremle ilgili hükümler de yukarıda zikredildiği gibidir.
 

Mahremiyet hususunda kadının halası ve teyzesiyle ilgili hükümler, baldız hususunda belirtilen hükümlerle aynıdır. Kocanın, ihtiyaç olmaksızın onlarla gereksiz diyaloglara girmesi, konuşması; baş başa kalması ve musafaha etmesi caiz olmaz.

Tüm bunlarla birlikte, eğer fitneden emin olunacaksa birbirleriyle evlenmeleri caiz olan akrabaların örfi olarak birbirlerinin hal-hatırını sormalarını islam dini yasaklamamıştır.


Paylaş