Tek Başına Namaza Başladıktan Sonra Cemaat Oluşması Durumunda ne Yapılır?
Fetva No: 511 Görüntülenme: 178

Şafiî mezhebine göre bir kimse nafile namaz kıldığı esnada, cemaatle namaza başlanmışsa cemaati kaçırmaktan endişe etmiyorsa nafilesini tamamlar ve sonrasında cemaate katılır. Eğer cemaati kaçırmaktan korkarsa kılmış olduğu nafile namazı keser. Kişi tek başına farza başladıktan sonra cemaat oluşmuşsa namazını bozup cemaate tabi olması daha faziletlidir (el-Mecmû', V, 197). Hanefî mezhebinde, tek başına farz namaza başlayan kimsenin yapması gerekenle ilgili hükümler namazdan namaza değişmekle birlikte, bu kimse sabah namazında ikinci rekatın secdesine hâlâ ulaşmamışsa namazını kesip cemaate katılır. Kişi nafile namaza başladıktan sonra kamet getirilirse ikinci rekatta selam verir ve cemaate yetişir (Merğînânî, el-Hidâye, I, 324, 325).

Paylaş