Bankaların Haciz Yoluyla Elde Ettiği Ev ve Arabaları Satın Almak Caiz midir?
Fetva No: 27 Görüntülenme: 6119

Bankaların haciz yoluyla elde ettiği taşınır ve taşınmaz mallara bakılır; haklı yollardan elde edilmişse bankadan satın alınabilir. Çünkü bu mallar bankanın kendisine aittir. İslam'da bir kimse borcunu ödeme hususunda ihmalkâr davranırsa borç veren şahıs veya kurum devlet aracılığıyla gidip onun malına el koyabilir. Ancak söz konusu bu mallar faiz borcu gibi haksız sebeplerden dolayı haczedilmişse bankanın bu uygulaması gasp hükmüne gireceğinden bunları satın almak caiz olmaz. Zira satan kişi malın asıl sahibi olmadığından yapılan satış akdi geçersiz sayılır.  

Bankaların haciz yoluyla elinde bulundurduğu mallar iyi şekilde araştırılmalı; fiyatlarının piyasa değerinden düşük olması alıcıları, yapılan haksızlığa ortak olmaya sevk etmemelidir.


Paylaş