Faizli Bankalarda Çalışmak Caiz midir?
Fetva No: 26 Görüntülenme: 2409

Müslüman kimsenin faizle muamelede bulunan bankalarda çalışması caiz değildir. Çünkü bu durum, haram bir davranışa destek mahiyetindedir. Allah (cc) Kur'an'ı Kerim'de, açıkça kötülük üzerine yardımlaşmayın diye buyurmaktadır;

İyilik ve takva üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir (Maide 2).    Herhangi bir haram amele ne gönüllü ne de ücretli olarak destek vermek veya vesile olmak caiz değildir. Faizli muamelede bulunanlar İslam'ın açık emrini hiçe sayarak Allah'a ve Resulüne savaş açmışlardır. Öyle ki Allah (cc) faizi kendisine ve Resulüne karşı 'ilanı harp' ile eş değer tutmaktadır;   

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, faizden geriye kalanı bırakın. Eğer böyle yapmazsanız, Allah ve Resulüyle savaşa girdiğinizi bilin (Bakara 278-279).    Câbir Bin Abdullah der ki: Rasûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) faiz yiyene, yedirene, faiz muamelesini yazan kimseye ve bu muamelenin şahitlerine lanet etti! ve ‘Onlar günahta eşittir!' diye buyurdu (Müslim, Müsakât 106, No: 1598). 

Bu bakımdan bir Müslümanın faizli bankalarda yönetici, danışman, muhasebeci, temizlikçi, aşçı, bekçi vb. görevlerde bulunması caiz değildir. Her kim daha önce bu işe başlamışsa en kısa sürede bırakmalı ve rızkını helal yollardan aramalıdır. Allah Teâlâ'nın rızkı geniştir; kendi rızası için haramdan vazgeçen kullarını dünyada mağdur etmez, zor durumda bırakmaz. Allah (cc) şöyle buyurmaktadır: Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu açar. Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse, O kendisine yeter (Talak 2-3).


Paylaş