Kişi Babasının İkinci Eşine Mirasçı Olabilir mi?
Fetva No: 517 Görüntülenme: 81

Miras hukukunda tarafları birbirlerine varis kılan sebep kan hısımlığı ile evliliktir. Bunlara verilecek paylar Kur’an-ı Kerim’de detaylıca izah edilmiştir. Babanın ikinci eşi ile babanın çocuğu mahremlik hususunda birbirlerine yakın olsalar da miras hususunda birbirlerine yabancıdırlar. Dolayısıyla bunlardan birinin vefat etmesi durumunda diğeri kendisine mirasçı olmaz. Ancak vasiyette bulunmuşlarsa terekenin üçte birini aşmaması kaydıyla biri diğerine mal bırakabilir.

Paylaş