Veled-i Zina Mirasçı Olur mu?
Fetva No: 503 Görüntülenme: 865

Veled-i zina; bir kadının nikâhsız veya nikâh şüphesi bulunmaksızın dünyaya getirdiği çocuktur. Gayri meşrû olarak doğan çocuğun nesep bakımından babaya ait olmadığını bildiren hadislere binaen fakihler veled-i zinanın babaya mirasçı olamayacağı konusunda hem fikirdir. Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurmuştur: Hangi erkek hür veya köle bir kadınla zina ederse doğacak çocuk zina çocuğu olur. Mirasçı olamaz ve ona da mirasçı olunmaz (Tirmizi, Ferâiz, 20, No: 2113). Konuyla ilgili bir başka hadiste ise sevgili Peygamberimiz şöyle der: Çocuk, yatak sahibinin (kadının nikahlı kocasının)’dır. Zina eden erkeğe ise mahrumiyet (çocuk ile kendisi arasında nesep bağı kurulmasının hukuken imkânsızlığı) vardır  (Buhârî, Büyû', 3, No: 2053). Zina çocuğu nesep bakımından zina eden erkeğe değil de kadına nispet edileceğinden birbirlerine mirasçı olurlar (Şevkânî, Neylü’l-Evtâr, VI, 72).

Paylaş