'Hacerül-Esved Allah’ın Yeryüzündeki Sağ Elidir' Hadisi ile ne Kastedilmiştir?
Fetva No: 495 Görüntülenme: 132

Bu sözün tam metni şu şekildedir: Hacerülesved Allah’ın yeryüzündeki sağ elidir. Kim onunla musafaha eder (elini sürer) ve öperse sanki Allah ile musafaha etmiş ve sağ elini öpmüş gibidir (Abdurrezzak, Musannef, IV, 300, No: 9095). Muhaddislerin de belirttiği üzere bu söz Peygamber efendimize (aleyhissalatu vesselam) değil, İbn Abbas’a nisbet edilmiş mevkuf bir hadistir. Bu hadisten, Hacerülesved’in fiziki anlamda Allah’ın eli olduğu anlamını çıkarmak doğru olmaz. Nitekim burada mecaz bir ifade kullanılmıştır. Bu ifadeyle haccın şiarlarını yüceltmeye ve bu taşı selamlamanın Allah katındaki değerine vurgu yapılmıştır. Çünkü Kabe Allah’ın yeryüzündeki evi ve ibadetlerimizde yöneldiğimiz bir mabet olması hasebiyle bu selamlama ve öpme (imkan dahilinde) fiilleri bizim için Allah katında bir sözleşme ve biat anlamı taşımaktadır.


Paylaş