Haram Parayla Eda Edilen Hac Geçerli Sayılır mı?
Fetva No: 203 Görüntülenme: 404

Hac ibadeti islamın beş şartından biridir. Gücü yeten kimsenin ömründe bir defa hac yapması farzdır. İslam alimlerinin büyük çoğunluğuna göre haram parayla eda edilen hac geçerli olmakla birlikte eksiktir, mebrur değildir. Yani bir kimse elinde bulunan haram parayla hacca giderse ikinci bir defa hac yapması kendisine farz olmaz. Fakat yaptığı haccı eksiktir, sevabı yoktur. Zira hadîs-i şerifte geçtiği üzere, haram para ile hacca giden "Lebbeyk!" deyince, kendisine "Sana ne lebbeyk ne de sa‘deyk!" (Sen huzura kabul edilmiyorsun) Çünkü senin kazancın haram, azığın haram, bineğin haramdır. Hiçbir sevap almadan günahkâr olarak dön! (Heysemî) Yine bir başka hadiste Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) yediği içtiği haram olan kişinin yaptığı duayla ilgili şöyle buyurur: 

 Bir kimse (Hak yolunda) uzun sefere çıkar, saçları dağılmış, toza toprağa bulanmış bir hâlde ellerini semâya uzatarak: Yâ Rabbî, yâ Rabbî! diye duâ eder. Hâlbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram (hâsılı) kendisi haramla beslenmiş olursa, böyle bir kimsenin duası nasıl kabul edilir? (Müslim)

İmam Nevevî haram malla hac ibadetini eda eden kimseyle ilgili El Mecmû adlı eserinde der ki: Bir kimse haram malla hac yapar ya da gasp edilmiş bir binekle hacca giderse bize (Şafilere) göre haccı geçerlidir. İmam Ebu Hanife, İmam Malik ve birçok alim de bu görüştedir. Çünkü haccın kendine özel şartları ve rükünları vardır. Haram mal ise bunun dışında kalan bir durumdur. Ahmed Bin Hanbel'e göre ise haccı geçersizdir (El Mecmu').

İbadetleri geçersiz sayan fiiller, rükün ve şartlarından birinin eksik olmasıdır. Eğer bunlardan biri eksik olmazsa ibadet eda edilmiş sayılır. Mesela bir kimse gasp edilmiş elbiseyle namaz kılarsa veya bu şekildeki bir suyla abdest alırsa namazı geçerli olmakla birlikte eksiktir. Hacla ilgili durum da aynıdır.


Paylaş