Taksitle Hac ve Umreye Gitmek Uygun mudur?
Fetva No: 313 Görüntülenme: 113

Hac ve Umre, gücü yeten her Müslümanın eda etmesi gereken ibadetlerdendir. Kişi kendisi ve ailesinin zaruri nafakalarını karşıladıktan sonra arta kalan parayla hac ve umre yapar, bunun için para biriktirir. Ancak bu iki ibadeti yerine getirmek için gerekli olan miktarı temin etme adına özel bir gayret (çalışma) içerisine girmesi zorunlu değildir. Aynı şekilde kişi ödeyeceğinden emin değilse; hac ve umre için başkasından borç talep etmez. Ancak ödeme konusunda kendisine güveniyorsa bir başkasından borç alabilir (Hatîb Şirbînî,  Muğni'l Muhtâc II, 278). Aynı şekilde hac masraflarını temin etmek için katılım bankalarının şartsız olarak verdiği kredi imkânlarından da faydalanabilir.  


Paylaş