Sık Olan Kaşları Aldırmanın Hükmü?
Fetva No: 109 Görüntülenme: 3865

Kaşlar yaratılış itibariyle bir düzen ve şekil içerisindedir; saç ve sakal gibi artmaz ve bunlar gibi bakıma ihtiyaç duymazlar. Allah Teâlâ'nın belli bir düzen üzere yarattığı bu şekli bozmak caiz değildir. Fakihler, Câbir bin Abdullah'ın (radıyallahu anh) Resûlullah'tan (aleyhissalâtü vesselam) rivayet ettiği "Dişleri inceltip dikkat çekecek hale getiren, kaşları yolup incelterek dikkat çekmeye çalışanlara ve dövme yaptırarak yaradılışı değiştirenlere lanet etti" (Buhârî, Tefsir 4, No: 4886) hadisine istinaden, kaşları inceltmenin haram olduğu konusunda ittifak etmiştir. Bununla birlikte bazı insanların kaşları, toplumun geneline göre farklı ve gür olabiliyor. Eğer bu durum insanlar içerisinde mahcubiyete sebebiyet verecek kadar fazla ise belli bir şekile getirmek üzere kısaltılabilir. Kaldı ki kimi alimler, hadisteki nehyin kaşlarını kısaltanlar için değil yolarak inceltenler için varid olduğunu belirtmiştir (İbn Kudâme, el-Muğnî I, 88).


Paylaş