Altın Nisabı Belirlenirken Ayar Farkı Gözetilir mi?
Fetva No: 488 Görüntülenme: 753

Piyasada en fazla kullanılan altın ayarlarının saflık değerleri şöyledir: 24 ayar altında 100 gramın %99,99’u, 22 ayar altında 100 gramın %91,6’sı (91,6 gr), 18 ayar altında 100 gramın %75’i (75 gr), 14 ayar altında ise 100 gramın %58,5’i (58,5 gr) saf altındır .

 

Şafiî mezhebine göre, “Beş ukıyye’den (672 gram) az olan gümüşte zekat yoktur” (Buhârî, Zekât 42, No: 1459) ve “…20 dinar (85 gram) altının olup üzerinden bir yıl geçerse yarım dinar zekat gerekir” (Ebu Dâvud, Zekât 4, No: 1573) hadislerinde zikredilen altın ve gümüşten kasıt, has olanlarıdır. Buna göre altın madeninde nisab belirlenirken ayar farkı gözetilir. Farklı ayarlardaki altınlarda bulunan alaşım (altında bulunan bakır vb. maddeler) miktarı hesaptan düşülerek sadece saf altının nisab miktarına ulaşması ve üzerinden bir yıl geçmesi durumunda zekâtı verilir. İmam Nevevî cumhurun bu görüşte olduğunu söyler (Nevevî, el-Mecmu‘ VII, 72; Şirbinî, Muğni’l-Muhtâc II, 69).

 

Hanefilere göre ise altında ayar farkı gözetilmez. Eğer altın oranı alaşımdan daha fazla ise hepsi altın sayılır. Örneğin 85 gram 14 ayar altını olan kimse bu ayar üzerinden % 2,5 zekât verir. Altın ve alaşım eşit oranda olduğunda zekâtın verilmesi ihtiyata daha uygundur. Zikredilen mallar nisab miktarına ulaştıktan sonra üzerinden bir yıl geçmesi durumunda zekâtlarının verilmesi gerekir (Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, II, 672).

Paylaş