Süs Köpeği Beslemek Caiz midir?
Fetva No: 485 Görüntülenme: 2046

Ebû Hüreyre’den (radiyallahu anh) rivâyet edildiğine göre, Peygamber (aleyissalatu vesselam) şöyle buyurmuştur: Kim, sürü (çoban) köpeği, av köpeği veya tarladaki ürünü koruyan köpek dışında bir köpek edinirse her gün için onun sevabından bir kîrât eksiltilir (Müslim, Müsâkât 58, No: 1574) Yine bir başka hadiste Allah Resulü (aleyissalatu vesselam) şöyle der: İçinde köpek ve canlı resmi bulunan eve melekler girmez (Buhârî, Bed’ü’l-Halk, 7; No: 3225; Müslim, Libâs 83, No: 2106). Bu hadisler, herhangi bir ihtiyaç yokken köpeğin bütün çeşitlerini beslemenin haram olduğuna işaret etmektedir (Nevevî, Şerhu Müslim III, 208). Bu yasak ile alakalı "köpeğin salyasının necis olması ve yıkanmasıyla ilgili İslam'ın kat’i emri, çoğu kez necis şeyler yemesi; meleklerin oluşturduğu rahmetin, istiğfarın ve bereketin köpekler nedeniyle eksilmesi ve bulundukları ortama huzursuzluk getirmesi" gibi sebep ve hikmetler zikredilebilir (Şerhu Müslim XIV, 96).

Paylaş