Kadınlar Nikâh Şahidi Olabilir mi?
Fetva No: 95 Görüntülenme: 973

Nikâh akdinin geçerli olabilmesi için âdil (fasık olmayan) iki kişinin şahitlik etmesi şarttır. Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur: Nikâh ancak veli ve iki adil kişinin şahitliğiyle geçerli olur (Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ VII, 202, No: 13718).

Şafiî mezhebine göre nikahın geçerli olabilmesi için şahitlerin erkek olması şarttır. Dolayısıyla içlerinden biri erkek olsa dahi bayanlar nikah şahidi olamaz. Hanefî mezhebine göre iki kadın, bir erkeğin şahitliğiyle nikâh geçerli olur, tamamının erkek olması şart değildir. Malikî mezhebine göre ise gelin ile damadı zifafa uğurlarken birilerinin bunu görmesi kâfidir. Akid esnasında şahidin bulunması şart değildir (İbn Kudâme, el-Muğnî V, 362;a Zeydân, El-Camî' Fî'l-Fikhi'l-İslâmî VI, 109-116).


Paylaş