Evlilik mi Öncelenmeli Yoksa Hac mı?
Fetva No: 426 Görüntülenme: 9931

Evliliğe ihtiyaç duyan birinin, bunu öncelemesi hacca gitmesinden daha evladır. Ancak bununla ilgili herhangi bir endişe taşımayan kimsenin hac ibadetini önceleyerek zimmetini farz olan bu ibadetten beri kılması daha hayırlıdır (el-Hin, el-Buğa, eş-Şerbeci; El-Fıkhü'l-Menheci I, 381).

Fakihler, ömürde bir defa eda edilmesi farz olan hac ibadetini erkenden yerine getirmenin zorunlu değil, sünnet olduğunu bildirir. Dolayısıyla genç yaşta evlenmenin ciddi manada önem arzettiği bu çağda, Müslümanların evliliği önceleyip hac farizasını daha sonra yerine getirmeleri daha münasiptir.


Paylaş