Mehir Nikâhın Şartlarından mıdır?
Fetva No: 396 Görüntülenme: 513

Nikâhtan önce belirlenen mehir (müsemmâ) veya belirlenmemişse mehr-i misil evliliğin neticesidir, rüknü veya şartı değildir. Mehirsiz kıyılan nikâh geçerlidir (el-Mevsûatü'l-Fikhiyyetü'l-Kuveytiyye XXIV, 64). Ancak bu durum, kadına mehrin verilmeyeceği anlamına gelmez. Zira Allah Teâlâ Kur’an’ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: Kadınlara mehirlerini (bir görev olarak) gönül hoşluğuyla verin... (Nisâ 4).

Mehrin kadına eksiksiz bir şekilde verilmesi gereken iki durum vardır: Birincisi zifaftan sonra, ikincisi ise zifaftan önce kadının veya kocanın ölmesi. Eşlerden birinin vefat etmesi durumunda mehrin eksiksiz bir şekilde kadına veya -vefat eden kendisiyse- varislerine verilmesiyle ilgili sahabenin icmâı bulunmaktadır (Şirbînî, Muğni'l-Muhtâc IV, 290).


Paylaş