Resmi Nikâh, Dini Nikâhın Yerine Geçer mi?
Fetva No: 390 Görüntülenme: 633

Fakihlerin büyük çoğunluğuna göre nikâhın geçerli olabilmesi için îcâp (velinin teklifi), damadın kabulü ve iki şahidin bulunması gerekir. Bu üç rükün, şartlarıyla birlikte eksiksiz bir şekilde yerine getirilirse nikâh geçerli olur.

Nikâhın kıyılması için illa imamın veya belediye yetkilisinin bulunması şart değildir. Velinin “kızımı seninle evlendirdim" teklifine damadın “kızını kendime eş olarak kabul ettim" demesi ve iki erkeğin buna şahitlik etmesiyle nikah akdi gerçekleşmiş olur. Söz konusu teklif veya kabûl işlemini, vekâlet yoluyla başka birinin yapmasıyla da aynı sonuca varılır. Dolayısıyla resmi nikah kıyıldığında yukarıdaki rükünler, şartlarıyla birlikte yerine getirilirse ayrıca imam nikahı kıymaya gerek yoktur.

Bununla birlikte, nikahı hukuki olarak geçerli kılan rukünlar gibi bir de toplum nezdinde kabul görmesini ve hoşgorü ile karşılanmasını sağlayan âdapları vardır. Evlenecek çiftlerin örfün belirlediği çerçevede nikah merasimlerini akraba ve arkadaş çevresine ilan etmesi bu âdaplardandır.  


Paylaş