Peygamberimiz Nezretmeyi Neden Uygun Görmemiştir?
Fetva No: 333 Görüntülenme: 1882

İslam, herhangi bir sebep için nezretmeyi teşvik etmez. Bunun yerine şükür için sadaka vermeyi tavsiye eder. Eğer bir kimsenin Allah'u Teâlâ'dan herhangi bir isteği varsa ve bu istek yerine gelirse şükür niyetiyle sadaka vermesi, “Ya Rabbi, şu talebim yerine gelirse şu hayırda ya da bu ibadette bulunacağım" demesinden çok daha hayırlıdır. Ebu Hureyre'den (radiyallahu anh) rivayet edildiğine göre Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurmuştur: Nezir, âdemoğluna, Allah'ın kendisine takdir etmediği hiçbir şeyi yakınlaştırmaz. Ancak nezir, kadere muvafık olur. Nezir sayesinde, cimrinin kendi arzusu ile çıkarmak istemediği, cimriden çıkarılır (Buhari, Nezr 26, No: 6694; Müslim, Nezr 5, No: 1640). Hadiste de geçtiği üzere nezir gönülsüz ve karşılıklı vermek demektir. Dolayısıyla gönül hoşnutluğuyla verilen “şükür sadakasıyla" bir tutulamaz. Bu bakımdan islamın teşvik etmediği bu davranıştan uzak durmak daha evladır.


Paylaş