Babanın Rızası Olmaksızın Erkek Çocuğun Yaptığı Nikah Akdi Geçerli Sayılır mı?
Fetva No: 214 Görüntülenme: 171

Nikahın sahih olması için kızın velisi, iki şahit ve her iki tarafın îcâb ve kabulü şarttır. Bunlardan birinin bulunmadığı nikah akdi cumhura göre batıl/geçersizdir. Dolayısıyla nikah kıyılırken velinin izni ve rızası kız için gereklidir, erkek için değil. Yani erkek tarafının izni olmaksızın kıyılan nikah geçerlidir. 

Fakat nikah için şart ve rukünların dışında bir de erkeğin dikkat etmesi ve sakınması gereken âdaplar vardır ki bunun başında babanın evlilikle ilgili rızası ve izninin olmasıdır. İslami bir yaşam içerisinde olan babanın izni olmaksızın kıyılan nikah akdi bereketsizdir. Dolayısıyla çocuğun bu tür şeylere dikkat etmesi gerekir. İslamda bir ibadetin veya akdin sıhhatini oluşturan şartlarla birlikte bir de o ibadeti tamamlayan ve kusursuz kılan sünnetleri ve âdapları vardır. 


Paylaş