Namaz Kıldıktan Sonra Elbisemde Kan Lekesi Gördüm, ne Yapmalıyım?
Fetva No: 204 Görüntülenme: 8349

Namazın sahih olma şartlarından biri de bedende, elbisede ve namaz kılınan yerde herhangi bir necasetin bulunmamasıdır. Kan, irin ve idrar gibi necis sayılan şeyler elbise üzerinde varsa ister az olsun ister çok, namaz kılan kişinin bunu gidermesi gerekir. Bir kimse üzerinde necaset olduğunu bildiği elbiseyle namaz kılamaz.

Necaset, namaz eda edildikten sonra fark edilirse bakılır; elbise üzerinde bulunan necaset azsa namaz geçerlidir. Fakat fazlaysa namazın tekrardan iade edilmesi gerekir. Hanefî mezhebine göre az olan ve affedilen necasetin miktarı bir dirhem (avuç ayası) kadardır. Genel itibariyle Şafiî mezhebi, affedilen kan miktarı için herhangi bir miktar belirlemezken bunun ancak örfle ölçülebileceği görüşüne gitmiştir. Ayrıca İmam Şafi'nin eski görüşü, Hanefilerde olduğu gibi affedilen necasetin avuç ayası kadar olduğu yönüdedir (Şirbînî, Muğni'l-Muhtâc I, 533).


Paylaş