Kuş Pisliği Namaza Engel midir?
Fetva No: 556 Görüntülenme: 116

Bedenin, elbisenin ve namaz kılınan yerin temiz olması namazın geçerli olma şartlarındandır. Söz konusu yerlerin birinde necâset varsa namaz geçersiz olur. Fakihlerin çoğunluğuna göre güvercin ve serçe gibi eti yenen kuşların pisliği temizdir, namaz kılmaya engel değildir. Bu tür kuşlar yollarda, evlerde, çarşı ve pazarlarda sıklıkla bulunan hayvanlardan olduğu için kişi kendisini bunların pisliğinden koruyamayabilir (el-Mevsûatü’l-Fikhiyyetü’l-Kuveytiyye, XXI, 211). Şafiî mezhebine göre ise ister eti yenen kuşlar olsun ister eti yenmeyen olsun kuş pisliği her halükarda necistir, namaza engeldir. Hatta leş hali temiz olan balık ve çekirge gibi eti yenen hayvanların pisliği dahi Şafiîlere göre necistir (Dimyâtî, Hâşiyetu İâneti’-Tâlibin, I, 169).

Paylaş