Kayınvalide, Yalnız Nikâhın Kıyılmasıyla Damadına Mahrem Olur mu?
Fetva No: 102 Görüntülenme: 1196

Kadın ile erkek arasında nikâh akdi gerçekleşir gerçekleşmez kayınvalide ebedi olarak damadına mahrem sayılır. Bu mahremiyet için gelin ile damadın zifafa girmesi şart değildir. Allah (cc) şöyle buyuruyor: …Eşlerinizin anneleriyle (evlenmek) size haram kılındı… (Nisa 23),

Sadece nikâh akdiyle kayınvalidenin erkeğe mahrem olmasının hikmetlerinden biri şudur; genel olarak nikâh kıyıldıktan sonra damat, kayınvalidesiyle muhatap olmak zorunda kalır. Zira kayınvalide kendi kızının işlerini düzene koymak için uğraşıp durur, bazen damadıyla tek başına kalabilir. Aralarındaki mahremiyet hususu bu tür meselelerde kendilerine kolaylık sağlayıp daha rahat hazırlık yapmalarını sağlar (Hısnî, Kifâyetü'l-Ehyâr s.518). Aynı şekilde gelin de nikah kıyılır kıyılmaz kayınbabasına mahrem olur (Şafiî, el-Ümm V, 26). 

Erkeğin kayınvalidesine, gelinin de kayınbabasına olan mahremliği ebedidir. Karı ile koca birbirlerinden boşansalar dahi bu mahremiyet devam eder.


Paylaş