Eller Yağlı Olduğunda Abdest Geçerli Olur mu?
Fetva No: 552 Görüntülenme: 292

Katı yağlar suyun azaya temas etmesine engel olduğu için abdest geçersiz olur. Aynı hüküm deri üzerinde katı halde bulunup erimeyen merhem ve kremler için de geçerlidir. Ancak sıvı yağlar, eriyip kaybolan katı yağlar ve esanslar -deri üzerinde suyu tutmazsa dahi- abdeste engel değildir. Kişi sabun vb. şeylerle bu tür yağların etkisini gidermezse bile abdesti geçerlidir (Dimyâtî, İânetü’t-Tâlibîn, I, 77).

Paylaş