Yeni Müslüman Olan Kimsenin Gusül Alması Farz mıdır?
Fetva No: 90 Görüntülenme: 785

İslam dinine yeni giren kimsenin gusül alması müstehabtır. Fakat müslüman olmadan önce cünüplük veya hayız halinin bitmesi gibi gusül almayı gerektirecek bir durum varsa gusül alması farz olur. Şafiî ve Hanefî mezhebinin görüşü bu şekildedir. Malikî ve Hanbelî mezhebine göre; Müslüman olmadan önce guslü gerektiren bir durum olsun ya da olmasın, her halükarda bu kimsenin gusül etmesi gerekir (Zeydân, el-Camî' fî'l-Fikhi'l-İslâmî I, 99).

 

 


Paylaş